Årboka

Den nyaste årboka til Østfold Mållag er Aust i Vika 2019. Boka kostar kr. 100,- pluss portotillegg. Du kan tinge ho via e-post til ostfoldmallag(a)gmail.com. Boka er på 87 sider, og innhaldet er variert.

Bokomslag Årboka 2019

Den første teksten i boka i år, er ein artikkel av Håvard Tangen der han tar for seg det som er likt og ulikt når det gjeld dialekta i Østfold og Vestfold. Begge målføra er vikværske, og karakteristisk er alle-ær-endingane som er i bruk der nynorsk har -ar. Tangen handsamar substantiv, verb, adjektiv og pronomen og lagar ein liten minigrammatikk ut av denne samanlikninga. Dialekt-temaet blir bringa vidare når Øyvind Bremer Karlsen skriv om utvalde ord og former frå Askim-målet og samanliknar dei med bokmål, nynorsk og svensk. Meir dialekt er det i teksten Anders Ericson har funne i ei bygdebok frå 1965, der skriv Gudbrand Natrud på eige mål om bygder i Indre Østfold.

Kari Wærum frå Vefsn fortel med sjølvironi om korleis det er å halde det gåande i Fredrikstad med nordlandsdialekt, og Magne Aasbrenn skriv om ei undersøking Martine Lindh Løkke har gjort om dialektbruk i Sarpsborg bystyre av i dag. Så har boka historiske tilbakeblikk frå Sarpsborg – Gunnar Ottne fortel om sosiale tilhøve i byen på 1950- og 1960-talet, mens Ragnhild Lier går tusen år tilbake i tid og tar for seg hendingane da Astrid Olofsdotter kom til Borg og blei Olav Haraldssons dronning.

Historie frå ei anna vinkling blir det når Marit Øgar Aasbrenn fortel om den nyvekte interessa si for slektsgransking. Så er den norske oppbygginga av nasjonal identitet på 1800-talet ikkje unik, for våre dagars Kasakhstan går gjennom ein liknande prosess nå, noko Ole Johan Bjørnøy skriv om.

 Nedanfor finn du ei oversikt over alle årbøkene Østfold Mållag har gitt ut. Nokre av dei kan framleis tingast via e-postadressa ovanfor.

austivikaframsider (002)

cof