Arrangement

29.10. 2018:            Sarpsborg Mållag

Hælle måne – Talemål og banning

 Måndag 29. oktober kl. 19.00 på Matstova i Sarpsborg:

 Ruth Vatvedt Fjeld, professor i nordisk ved Universitetet i Oslo, vil halde foredrag om

TALEMÅL OG BANNING

Ruth Vatvedt Fjeld er i desse dagar aktuell med «NORSK BANNEORDBOK». I foredraget sitt vil ho gå litt inn på det lokale talemålet i Østfold. Men mest vil ho konsentrere seg om banning: Ulike former for banning, skilnader mellom landsdelar, mellom kjønn osv.

Inngangspengar: Medlemmer i mållaget: kr  50,-.   Andre: kr 100,-

Velkomen!