Østfoldmål

Boka Østfoldmål av Einar Lundeby kom ut i 1995 og blei svært populær. Denne boka gir ei oversiktleg innføring i dei tradisjonelle målføra i Østfold. Boka presenterer tekstar på dialekt frå 11 østfoldkommunar og ei samling med ord og uttrykk som er typiske for fylket.

Vi har framleis boka for sal, og prisen er kr. 100,- pluss portotillegg. Du kan tinge boka via e-post til ostfoldmallag(a)gmail.com

Ostfoldmaal (002)